کسانی که به این اختلال مبتلا هستند علاقه شدیدی در برپا کردن مکرر حریق عمدی دارند و احساس رضایت پس از انجام عمل آتش افروزی می کنند. این افراد علاقه مندی، شیفتگی و کنجکاوی زیادی نسبت به وسایل آتش نشانی دارند.

با تاکید بر جنون آتش‌افروزی (pyromania) و فیلم بک درفت (Back Draft)
تکانه عبارت است از: «تمایل به انجام عملی به منظور کاھش تنش و استرس افزایش یابنده ای که در نتیجه اوج گیری وسوسه ھای غریزی ایجاد می شود». به عبارتی ساده تر، زمانی که یک فرد وسوسه انجام عملی را دارد تا به این طریق اضطراب، تنش و استرس خود را کاھش دھد، در اصل یک تکانه را تجربه کرده است. بیشتر افراد کنترل کافی روی تکانه ھای خود دارند؛ ولی بیماران مبتلا به اختلالات کنترل تکانه قدرت مقاومت در برابر وسوسه ھایی که برای خود یا دیگری زیان بار است را ندارند. علت دقیق این اختلال مشخص نیست؛ اما دلایلی هم چون: عزت نفس پایین، اضطراب و نیاز به کاھش استرس در بروز آن دخیل دانسته شده اند. اختلال وسواس به اینترنت و استفاده زیاد از تلفن ھمراه نیز از جمله اختلالات تکانه ای ھستند.
بیماران دچار اختلالات کنترل تکانه نمی‌توانند در مقابل تکانه‌ها، تمایلات یا کشش به انجام عمل آزارشان نسبت به خودشان با دیگران مقاومت کنند.
بیماران ممکن است آگاهانه سعی کنند در مقابل تکانه‌ها مقاومت و یا رفتارشان را برنامه‌ریزی کنند یا نکنند. بیماران قبل از انجام عمل احساس تحریک یا تنش فزاینده و بعد از آن احساس شادی، رضایت و آزادی دارند و ممکن است احساس پشیمانی، گناه یا سرزنش خود داشته باشند یا نداشته باشند.
شش نوع اختلالات کنترل تکانه بر اساس طبقه‌بندی DSM-IV-TR عبارتند از:
۱- اختلال انفجاری ادواری: دوره‌های پرخاشگری منجر به آزار دیگران.
۲- دزدی بیمارگون: دزدی‌های مکرر یا دزدی از مغازه‌ها.
۳- قماربازی بیمارگون: دوره‌های قمار که منجر به تخریب اقتصادی اجتماعی، مقروض شدن و فعالیت‌های غیرقانونی شود.
۴- جنون آتش‌افروزی: آتش‌افروزی عمدی
۵- تریکوتیلومانیا: کشیدن وسواسی موها که منجر به ایجاد طاسی منطقه‌ای شود.
۶- اختلال کنترل تکانه‌ای طبقه‌بندی‌نشده، طبقه‌بندی باقیمانده:
مثال: خرید کردن وسواسی، اعتیاد به اینترنت، رفتار جنسی وسواسی.
جنون آتش‌افروزی (pyromania)
کسانی که به این اختلال مبتلا هستند علاقه شدیدی در برپا کردن مکرر حریق عمدی  دارند و احساس رضایت پس از انجام عمل آتش افروزی می کنند. این افراد علاقه مندی، شیفتگی و کنجکاوی زیادی نسبت به وسایل آتش نشانی دارند.
معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR برای جنون آتش‌افروزی:
الف-  آتش‌افروزی ارادی و از روی قصد بیشتر از یک مورد.
ب-  تنش یا تهییج احساسی و یا برانگیختگی عاطفی قبل از انجام عمل.
ج – فریفتگی، علاقه، کنجکاوی یا جذب شدن به آتش و زمینه‌های موقعیتی آن (مثلاً لوازم مرتبط با آتش).
د – احساس آرامش، شادی و لذت هنگام آتش‌افروزی، شاهد بودن یا شرکت کردن در نتیجه آن.
ه- آتش‌افروزی برای منافع مالی، پنهان کردن فعالیت‌های جنائی، میان عصبانیت یا انتقام، به‌عنوان یک نظریه اجتماعی و سیاسی، بهتر کردن سطح زندگی شخص، در پاسخ به یک هذیان یا توهم یا به‌عنوان نتیجه قضاوت نادرست (مثلاً در دمانس، عقب‌ماندگی ذهنی، مسمومیت با مواد) نیست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *