• سفر به دور دنیا با برادران امیدوار

    دو برادر جهانگرد و مستندسازی که بیش از شصت سال پیش، قریب به دو دهه از عمر خویش را با امکاناتی بسیار ابتدایی صرف سفر به دور دنیا و آشنایی با فرهنگ ها و قبایل مختلف نمودند. بخشی از مصاحبه دکتر غلامرضا گرشاسبی در برنامه ” روانشناسی و سینما ” با ” عیسی امیدوار ” […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۴ سال قبل
    • ۷۵۴ نمایش ها
    • ۰