• بیماری روانی (mental disorder)

  بیماری روانی به گروهی از بیماریها گفته می‌شود که با تاثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می شوند. علت بیماری های روانی به خوبی شناخته نشده است ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک، استرس های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۱۱۵ نمایش ها
  • ۰
 • اختلال شخصیت نمایشی و فیلم بر باد رفته

  کاش مجبور نبودیم بخاطر غرورمان به عشقمان دروغ بگوییم … هفتاد و پنج سال از عمر فیلم بر باد رفته گذشت … و اینک نمیدانم ۷۵ سال از عمر بر باد رفته بر باد رفت!؟ … و یا هفتاد و پنج سال از عمر سینمایی بر باد رفت که هنوز بر باد رفته ای را […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۱۱۶ نمایش ها
  • ۰
 • فیلم فهرست شیندلر و معنی درمانی (logotherapy)

  دلم برای جوان ترها می سوزد که نه از دوران جنگ خبر دارند و نه از دخمه های جوانان دوران جنگ، و نه حتی اردوگاههایی که در آن زندگی نکردند، تا چیزی برای مقایسه با سختی های امروزشان داشته باشند.” گرچه میدانم در دخمه های جنگ درونی خویش میسوزند و میسازند …”   فیلم “فهرست […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۱۴۲ نمایش ها
  • ۰
 • سفر به دور دنیا با برادران امیدوار (قسمت پنجم)

  دو برادر جهانگرد و مستندسازی که بیش از شصت سال پیش، قریب به دو دهه از عمر خویش را با امکاناتی بسیار ابتدایی صرف سفر به دور دنیا و آشنایی با فرهنگ ها و قبایل مختلف نمودند. بخشی از مصاحبه دکتر غلامرضا گرشاسبی در برنامه ” روانشناسی و سینما ” با ” عیسی امیدوار ” […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۹۸ نمایش ها
  • ۰
 • سفر به دور دنیا با برادران امیدوار (قسمت چهارم)

  دو برادر جهانگرد و مستندسازی که بیش از شصت سال پیش، قریب به دو دهه از عمر خویش را با امکاناتی بسیار ابتدایی صرف سفر به دور دنیا و آشنایی با فرهنگ ها و قبایل مختلف نمودند. بخشی از مصاحبه دکتر غلامرضا گرشاسبی در برنامه ” روانشناسی و سینما ” با ” عیسی امیدوار ” […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۱۲۳ نمایش ها
  • ۰
 • سفر به دور دنیا با برادران امیدوار (قسمت سوم)

  دو برادر جهانگرد و مستندسازی که بیش از شصت سال پیش، قریب به دو دهه از عمر خویش را با امکاناتی بسیار ابتدایی صرف سفر به دور دنیا و آشنایی با فرهنگ ها و قبایل مختلف نمودند. بخشی از مصاحبه دکتر غلامرضا گرشاسبی در برنامه ” روانشناسی و سینما ” با ” عیسی امیدوار ” […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۲۴۰ نمایش ها
  • ۰
 • سفر به دور دنیا با برادران امیدوار (قسمت دوم)

  دو برادر جهانگرد و مستندسازی که بیش از شصت سال پیش، قریب به دو دهه از عمر خویش را با امکاناتی بسیار ابتدایی صرف سفر به دور دنیا و آشنایی با فرهنگ ها و قبایل مختلف نمودند. بخشی از مصاحبه دکتر غلامرضا گرشاسبی در برنامه ” روانشناسی و سینما ” با ” عیسی امیدوار ” […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱ سال قبل
  • ۱۱۶ نمایش ها
  • ۰
 • سفر به دور دنیا با برادران امیدوار

  دو برادر جهانگرد و مستندسازی که بیش از شصت سال پیش، قریب به دو دهه از عمر خویش را با امکاناتی بسیار ابتدایی صرف سفر به دور دنیا و آشنایی با فرهنگ ها و قبایل مختلف نمودند. بخشی از مصاحبه دکتر غلامرضا گرشاسبی در برنامه ” روانشناسی و سینما ” با ” عیسی امیدوار ” […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۵ سال قبل
  • ۸۷۵ نمایش ها
  • ۰
صفحه 3 از 3«123