• اختلال “فروپاشی کودکی” (Childhood disintegrative disorder)

  اختلال “فروپاشی کودکی” گاهی دیده شده که کودکانی تا سنین سه یا چهار سالگی به طور طبیعی رشد می کنند و سپس اغلب مهارت های فکری، اجتماعی، ارتباطی و سایر مهارت های فرا گرفته شده آنها رو به زوال رفته و یا از دست می رود، که احتمالا با اختلالی مواجه هستیم تحت عنوان اختلال […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱۹ روز قبل
  • ۷۰ نمایش ها
  • ۰
 • انحراف جنسی مُرده خواهی یا نکروفیلیا (Necrophilia)

  طی روزهای گذشته اخباری شنیدیم مبنی بر سوء ‌استفاده جنسی مردی شصت و هفت ساله به نام  “دیوید فولر” که به عنوان برقکار در دو بیمارستان بریتانیا مشغول به کار بوده است. وی پس از دستگیری اعتراف کرد که در یک دوره دوازده ساله به اجساد حدود یکصد زن در سردخانه ها تعرض جنسی کرده […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۱۹ روز قبل
  • ۶۷ نمایش ها
  • ۰