• اختلال “فروپاشی کودکی” (Childhood disintegrative disorder)

    اختلال “فروپاشی کودکی” گاهی دیده شده که کودکانی تا سنین سه یا چهار سالگی به طور طبیعی رشد می کنند و سپس اغلب مهارت های فکری، اجتماعی، ارتباطی و سایر مهارت های فرا گرفته شده آنها رو به زوال رفته و یا از دست می رود، که احتمالا با اختلالی مواجه هستیم تحت عنوان اختلال […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۲ سال قبل
    • ۱۸۱۹ نمایش ها
    • ۰