• اختلال هذیان مشترک (Shared Delusional Disorder)

    هذیان مشترک (Shared Delusional Disorder) … گاهی در طول زندگی چنان دلباخته و مجذوب باورها و اعتقادات کسانی می شویم که ایکاش میدانستیم آنها مبتلا به هذیان هستند و خودشان از بیخ و بن بیمارند … در اختلال هذیان مشترک (SDD) که جنون مشترک (shared psychosis) هم گفته می شود، علایم و باورهای هذیانی و […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۱ سال قبل
    • ۵۳۱ نمایش ها
    • ۰