• جنسیت پریشی (GENDER DYSPHORIA) و فیلم پسرها گریه نمی کنند

    جنسیت پریشی (GENDER DYSPHORIA) یا ملال جنسیتی که قبلا اختلال هویت جنسی (gender identity disorder) نامیده میشد، وضعیتی است که فرد به دلیل ناسازگاری و تعارضی که بین جنسیت مادرزادی (بیولوژیک) خودش و هویت جنسیتی اش پیدا می کند، دچار آشفتگی و پریشان حالی می شود. در مواردی هم به این وضعیت ناسازگاری جنسیتی گفته […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۱ سال قبل
    • ۳۶۷ نمایش ها
    • ۰