• سندرم دان یا منگولیزم (Down Syndrome) و فيلم روز هشتم

    سندرم دان یا منگولیزم (Down Syndrome) چیست؟ سندرم یعنی مجموعه علائم بدنی و ذهنی عارضه ای خاص، و دان نام پزشک انگلیسی است که در حدود ۲۰۰ سال قبل این مجموعه علائم را کشف نمود. علت این پدیده نوعی بی نظمی در ترتیب کروموزومی است که در مراحل جنینی و هنگام تقسیم سلولی رخ می […]
    • توسط دکتر گرشاسبی
    • ۳ سال قبل
    • ۸۵۸ نمایش ها
    • ۰