استرس یا تنیدگی (STRESS)

استرس یا تنیدگی یا فشار روانی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است، و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود. کلاً تنش ایجاد شده در بدن و واکنش بدن را تنیدگی می‌گوییم، به عبارتی هر عاملی موجب تنش و کلافگی جسم و روان و از […]
  • توسط دکتر گرشاسبی
  • ۳ سال قبل